25 mars 2010

Trekkfuglar og kjensla av vår

...å vakne ein tidlig marsmorgon av trillande tonar frå ein tjeld, det er den ultimate vårkjensla!
 I år kom han 22. mars, tett følgt av vipa (24.) og stæren (25.)

Ingen kommentarer: