11 mai 2006

Dårleg timing...


Det var kanskje ikkje det smartaste å ha ambisjonar om å lage ein blogg akkurat i den mest travle tida på året. Vi trudde lamminga skulle starte fint og roleg, men den gang ei... I løpet av påskeveka lamma halve buskapen, altså omlag 60 søyer! Altså lite påskeferie på oss her på Opdøl. Likevel er det utruleg kjekt når det står på som verst.

No i dag er det tre søyer att som skal lamme, og dei dreg vel ut til kring den 17. mai før dei er ferdige.
Dei aller fleste sauene er no ute på beite, berre dei siste som har lamma er att inne. Etter ein skikkeleg finværsperiode med jamt over 25 grader og skyfri himmel slo det om til 5 grader og regn i dag. Heilt normal maimånad!