15 november 2009

Paringstid

Tekse 7081 er nypara, men håpar på nytt besøk av væren!
Paringstida tek til i midten av november, og alle sauene skal parast innan 20. desember.
Drektighetstida er ca 150 dagar, så da skulle lamminga ta til i midten av april!
I år har vi berre 120 vinterfora sauer, sidan jerven har teke så mange i sommar. Helst skulle vi hatt 135-140.
Vi er medlem i Ålvundeid/Todal/Sunndal værring som eig ca 30 værar, som går på rundgang mellom gardane. Slik får vi eit godt avlsgrunnlag og unngår innavl.
Posted by Picasa