13 februar 2010

Den Industrielle Revolusjon på Opdøl....

Den industrielle revolusjon er namnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringa, som byrja med dampmaskina og blei ført vidare med elektrisitet og automatisert maskineri...

...Årsaka til at den industrielle revolusjon oppstod er mange, og noken vil hevde at jordbruksrevolusjonen byrja før den industrielle, og dermed la forholda til rette. Sjølv om dette kan diskuterast, er det heilt klart at endringane i jordbruket hadde mykje å seie. Eit meir avansert jordbruk med blant anna nye typer plogar og såmaskiner, dyrking av nye grønnsakar som potet og turnips og auka kunnskap, bidrog til auka produktivitet og vekst. Dette gjorde mange av bøndene, husmenna og landarbeidarane overflødige, og mange av dei blei tvunge til industriområda for å ta seg arbeid på fabrikkar...
Hydro Sunndal here we come...

For vi har fått oss silorivar og snøfres! Hehe...