11 april 2010

Prosjekt Adopsjon.


Lam nr 16 fikk ingen god start på livet. Mor ville ikkje ha ho, og det er ikkje greit for ein nyfødd som treng råmjølk og morsvarme.. Prosjekt Adopsjon blei satt igang. Ho blei vaska heilt rein, og "lurt" på ein ny mor. Det gjekk heldigvis bra, etter 2 forsøk!

Ingen kommentarer: